Geçmişten Günümüze Türk Sporları

Türkler geçmişten günümüze kadar kendine özgü birçok spor dalıyla ilgilenmiştir. Türk kültür dünyasının yapı taşları olan bu sporlar başlıca; Cirit, Binicilik, Güreş, Okçuluk ve Kılıç sporlarıdır.

Cirit

Yüzyıllardan beri Türk geleneklerine göre yapılan bir ata sporudur. Bu oyun Orta Asya Türkleri döneminden beri yapılmakta olup günümüzde de devam etmektedir. At üzerinde iken 110 cm’lik bir cirit sopası ile yapılan bu spor Türklerin en eski ata sporlarındandır. Atlı cirit sporunda rakibi affetme, bağışlama gibi davranışlar mevcuttur.

Binicilik

Türkler; en eski zamanlardan beri ata karşı ilgi, güven, sevgi duymuş, ona kutsallık atamış ve sanatında her daim önemli bir yer vermiştir. Atların ilk evcilleştirilmesi İç Asya ve Altay Türklerine aittir. Türkler için at biniciliği çok önemli bir yer teşkil etmekte olup günümüzde de bu spor dalına ilgi yoğundur.

Güreş

En eski spor dallarından biridir. İnsanların kolları ve beden güçleri ile birbirlerine üstünlük kurma mücadelesidir. Orta Asya dönemlerinde güreş müsabakaları, sporculardan birinin hayatını kaybetmesi ile son bulduğu araştırmalarla gözler önüne serilmiştir. Yüzyıllardır Türkler tarafından yapılan bu ata sporu günümüzde de halen varlığını devam ettirmektedir. Günümüzde Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi organizasyonlar Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenmektedir.

Okçuluk

Çok eski zamanlardan beri ok ve yay Türkler için bir hâkimiyet sembolü olmuştur. Tüm dünyanın kabul ettiği şekilde okçuluk Türkler tarafından dünyaya tanıtılmıştır. Orta Asya’dan göç eden Türkler gittikleri her yerde ok ve yayın kullanımı konusundaki becerilerini göstermiş ve her yerde bunu yaygınlaştırmışlardır.

Kılıç

Özellikle at üzerinde kılıç kullanımı konusunda çok usta olan Türkler, bu şekilde tarihler yazmış, çağ açıp kapatmışlardır. Kılıç yapımına çok önem vermişler hatta kılıç üzerine yeminler etmişlerdir. Savaşlarda çok etkili bir şekilde kullanılan kılıç eskisi kadar yoğun olmasa da günümüzde de meraklılarının çok ilgi gösterdiği bir spor dalıdır.

1 Yorum

  1. Lions Ajans Yanıtla

    Türkiye’de bir çok dizi, sinema ve reklam projesine oyuncu ve model olarak yeni ekran yüzleri kazandıran Lions Ajans ayrıca Türkiye’nin en güvenilir cast ajansları arasında yerini korumaktadır.

Bir Cevap Yazın